Estudios Rafer

Nome e apelidos: José Ángel Fernández Roca

Formación: Maxisterio e técnico superior en prevención de riscos laborais.

Actividade profesional: Docente. Actualmente estou a impartir formación en diferentes entidades o certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o emprego, así como cursos de informática e ofimática, gravación de datos, xestión de arquivos e prevención de riscos laborais.

Que formación impartes en Estudios Rafer? Certificado de profesionalidade de Docencia da formación profesional para o emprego

Cando e como se produce a túa chegada ao equipo de Rafer? O primeiro curso que impartín para Estudios Rafer foi en 2019 e este ano temos previsto impartir outra edición do mesmo certificado de profesionalidade.

E como definirías a túa experiencia ata o de agora? A verdade é moi satisfactoria, por unha banda as relacións persoais e profesionais que manteño co equipo humano de Rafer son excelentes e a valoración da acción formativa impartida no ano 2019 foi moi positiva. Tanto os medios e instalacións como o equipo humano de Estudios Rafer contribuíron a que estes resultados estean a un alto nivel de calidade.

Por que recomendarías Estudios Rafer a alguén que busque formarse para atopar novas oportunidades laborais? A calidade que se está ofrecendo nas accións formativas, como comentei antes, atópase nos máximos estándares de calidade. Doutra banda, Estudios Rafer mantén un estreito contacto con diferentes empresas da provincia, xa sexa a través dos convenios asinados coas empresas para os módulos de prácticas profesionais que figuran nos certificados de profesionalidade, ou a través das colaboracións que poida facer con diferentes empresas coas que traballa.

Que motivos lle darías para que se animase a apuntarse ao curso de Docencia da Formación Profesional para o emprego? Este certificado de profesionalidade resulta interesante para aquelas persoas que están interesados en impartir formación profesional para o emprego, estou a referirme á formación que se ofrece a traballadores en activo, a traballadores en situación de desemprego, nos talleres de emprego, na formación de demanda que se desenvolve nas empresas, etc. Actualmente a administración está a esixir este certificado de profesionalidade aos docentes que imparten este tipo de formación.

Como docente tes unha experiencia de miles de horas en formacións de diferente índole pero formar a futuros formadores é diferente? Que o fai especial? En certo xeito é unha gran responsabilidade, en tanto que o meu propósito consiste en cualificar aos futuros docentes que formarán aos profesionais que require o mercado laboral. Por dicilo dalgunha forma, na miña man teño potenciais docentes que o día de mañá formarán aos profesionais que han de cubrir as necesidades do mercado laboral en termos de cualificación, produtividade e eficiencia.

Como son os teus alumnos, con que inquietudes chegan ao comezo dos cursos? O desenvolvemento é moi diferente ás expectativas que teñen ao principio? O alumnado que desexa participar neste certificado de profesionalidade normalmente está moi interesado, sucedendo na maioría dos casos que contan no seu poder cun bo perfil académico e unha gran bagaxe profesional, de forma que este certificado permitiralle impartir formación no subsistema da formación profesional para o emprego. A expectativa do alumnado na maioría dos casos é abrir unha porta a maiores no mercado laboral, xa sexa a dedicación exclusiva ou como actividade complementaria aos traballos que veñen desempeñando habitualmente.

Cales dirías que son as competencias que fortalecen durante a formación e que lles fai diferenciais aos teus alumnos á hora de incorporarse a unha empresa? Ao longo do certificado de profesionalidade trabállanse diferentes ámbitos da profesión docente. Por unha banda, o labor docente ten un labor administrativo e en consecuencia hanse de abordar aspectos lexislativos e da documentación que se manexa para a xestión das accións formativas. Por outro, fórmase ao alumnado no manexo de diferentes ferramentas informáticas que lle permitirán o día de mañá elaborar manuais formativos, presentacións electrónicas, manexar unha contorna virtual de aprendizaxe para desenvolver unha acción formativa a través de internet, etc; complementándose ademais con outras ferramentas do ámbito das TIC para fins didácticos. Paralelamente a estas aprendizaxes teóricas e prácticos traballarase moitísimo a adquisición de certas habilidades persoais e profesionais que permitan ao futuro docente poñer en práctica na impartición das súas clases.

Ti participaches no desenvolvemento de materiais multimedia para o ensino, pero agora te enfrontas a un novo escenario no que a actividade se desenvolverá fose da aula. Que expectativas tes sobre o desenvolvemento do curso dentro da aula Virtual de Estudios Rafer? É certo que colaborei cun equipo profesional multidisciplinar na elaboración de materiais didácticos para a impartición de cursos en modalidade de teleformación, en concreto elaboramos os cursos do paquete de ofimática de Openoffice cos que a EGAP ( Escola Galega de Administracións Públicas) estivo formando ao persoal desta administración pública durante varios anos. Neste equipo multidisciplinar, desenvolvín os manuais formativos e as diferentes actividades, actuando ademais como coordinador deste equipo de traballo ao longo de todo o proceso. Polo seu lado, teño bastante experiencia profesional na impartición de cursos de informática e ofimática na modalidade, aínda que hei de dicir que ultimamente impartín na súa maioría cursos presenciais. Con respecto á Aula Virtual que poñerá en marcha Estudios Rafer para esta edición é para min toda unha novidade en tanto que será a primeira vez que impartirei nesta modalidade, con todo resúltame moi atractiva e interesante a proposta a propósito de que actualmente existen moitísimos medios técnicos que permitirán levala a cabo con total garantía.

Por que recomendarías a un reclutador incorporar un alumno formado en Estudios Rafer? A entidade pon todos os medios ao seu alcance para ofrecer unha formación de calidade, o cal se traduce nun activo importante, en tanto que o alumnado cando se enfronte ao mercado laboral contará cunha boa cualificación profesional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Translate »
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad