IFCD0110 CONFECCIÓN E PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB

Do 22/01/2018 ó 29/06/2018

Horario 15:30 – 20:30

Duración de 578 Horas.

80 Horas de practicas en empresa

578 horas

COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL

REQUISITO: Estar posesión titulación Educación Secundaria Obrigatoria