Buscamos docente para impartir Competencia Clave Galego N2 en Vilalba (Lugo)

Titulación requerida:

• Mestre co Certificado de lingua galega 4 (Celga 4) ou equivalente.

• Licenciatura en filoloxía galega ou filoloxía hispánica subsección de galego-portugués

Experiencia profesional requirida:

  • Acreditar unha experiencia laboral dun ano na impartición de accións formativas.

Competencia docente: 

  • Acreditar estar en posesión do CAP o similares.